4 Hours Super Relaxing Baby Sleep Music Collection ♥ Soft Musicbox Bedtime Lullabies ♫ Sweet Dreams

Просмотров: 355 602
2017.05.14

Make bedtime a breeze and put your baby, toddler, kids, children or yourself quickly to a deep, sound and relaxing sleep with 2 hours of super soothing and calming "Hush Little Baby". Super sweet and soft sounding orchestral musicbox lullaby, hushaby, nursery rhyme, baby song. I hope you enjoy it: -)! Thanks so much for listening and your support! If you like my channel please subscribe: You can download most of my music on soundcloud for free: Social Media: Like me on Facebook: Follow me on Twitter: Download my Music on Soundcloud: Follow me on Instagram: wonderfullullabies More lullaby videos: 1 Hour Mozart and Brahms Lullabies: 8 Hours Brahms Lullaby: 8 Hours Twinkle Twinkle Little Star: 8 Hours Musicbox Lullaby: Listening to soothing bedtime music is a perfect way to get your baby, youngster or even yourself to a deep and relaxing sleep. Playing soft music without harsh tones at a low volume improves sleep quality and duration. New lullabies and calssical music are uploaded regularly. pics, video and animation by bigstockphoto and cutestockfootage Music recorded and Produced by: © Wonderful Lullabies. All rights reserved.

Baby lullaby and calming water sounds for babies to sleep, relaxing lullaby baby sleep music with soothing aquarium animation. Playlist baby lullaby music. 60 phút nhạc cho trẻ sơ sinh ngủ ngon thông minh là bản nhạc ru nổi tiếng thế giới và được hàng triệu bà mẹ ru con ngủ bằng những giai điệu trong trẻo này. Âm thanh du dương giúp bé rất dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon với những giấc mơ đẹp. * Đăng ký nghe nhạc mới (miễn phí): Nhạc Cho Bé là kênh âm nhạc dành cho các bé ở nhiều độ tuổi khác nhau như trẻ sơ sinh 0-12 tháng, các bé thiếu nhi với nhiều thể loại nhạc khác nhau như: nhạc cho bé ngủ ngon, thông minh, nhạc cho bé nhảy vui nhộn. Album những bài hát ru và nhạc ru ngủ cho bé hay nhất: Đăng ký nghe nhạc mới (miễn phí): * Kênh cho Mẹ và Bé hay nhất với rất nhiều kiến thức hay về mang thai, nuôi dạy con cho các mẹ: * Facebook: * TỔNG HỢP VIDEO MỚI MẸ BÉ: * LINK ĐĂNG KÝ KÊNH NHẠC MẸ BÉ HAY NHẤT VN: * ALBUM NHẠC HAY CHO BÀ BẦU VÀ BÉ TRONG BỤNG MẸ: * ALBUM NHẠC CHO BÉ NGỦ NGON THÔNG MINH: #NhacChoBe #GiupMe #NhacChoBeNguNgon #NhacChoBeThongMinh.

Make bedtime a breeze and put your baby, newborn, toddler, kids, children or even yourself to a deep, sound and relaxing sleep with super soft and calming "Lullaby No. 12"! Best bedtime musicbox baby song for sweet dreams! I hope you enjoy it: -)! Thanks for listening and your support! If you like my channel please subscribe: You can download most of my music on soundcloud for free: Social Media: Like me on Facebook: Follow me on Twitter: Download my Music on Soundcloud: Follow me on Instagram: wonderfullullabies More lullaby videos: 1 Hour Mozart and Brahms Lullabies: 8 Hours Brahms Lullaby: 8 Hours Twinkle Twinkle Little Star: 8 Hours Musicbox Lullaby: Listening to soothing bedtime music is a perfect way to get your baby, youngster or even yourself to a deep and relaxing sleep. Playing soft music without harsh tones at a low volume improves sleep quality and duration. New lullabies and calssical music are uploaded regularly. pics, video and animation by bigstockphoto and cutestockfootage Music recorded and Produced by: © Wonderful Lullabies. All rights reserved.

Ещё видео

Hush Little Baby ♥♥♥ 2 Hours Super Relaxing and Soothing Baby Bedtime Lullaby ♫♫♫ Sweet Dreams Music
Просмотров: 3 093 433
Дата: 2018-02-22T22:00:03
Нравится: 10 827
♫❤ Baby Lullaby and Calming Water Sounds - Baby Sleep Music ♫❤
Просмотров: 7 324 765
Дата: 2016-04-28T01:03:43
Нравится: 25 138
60 phút Nhạc cho trẻ sơ sinh NGỦ NGON THÔNG MINH [NHẠC CHO BÉ]
Просмотров: 5 779 727
Дата: 2017-07-01T13:29:47
Нравится: 15 383
8 Hours Super Relaxing Baby Music ♥♥♥ Best Bedtime Lullaby For Sweet Dreams ♫♫♫ Soft Sleep Music
Просмотров: 667 769
Дата: 2018-05-04T21:00:00
Нравится: 1 884
เพลงกล่อมลูก ฉลาด แรกเกิด ทุกวัย เสริมการนอน และความจำที่ดีขึ้น 2017
Просмотров: 4 620 572
Дата: 2017-05-10T06:16:23
Нравится: 12 718
Johny Johny Yes Papa - Great Songs for Children | LooLoo Kids
Просмотров: 114 153 112
Дата: 2017-01-15T08:00:32
Нравится: 224 937
Super Relaxing Musicbox Lullaby For Babies Kids ♥ Best Soft Bedtime Music ♫ Good Night Sweet Dreams
Просмотров: 685
Дата: 2018-07-17T21:00:02
Нравится: 21
Mozart for Babies Brain Development ♫ Classical Music for Babies to Sleep ♫ Unborn Baby Music
Просмотров: 895 284
Дата: 2017-03-20T14:19:19
Нравится: 3 013
4 Hours Soothing Baby Bedtime Music ♥♥♥ Brahms Lullaby ♫♫♫ Mozart Twinkle Hushaby
Просмотров: 848 134
Дата: 2016-05-26T12:00:01
Нравится: 3 831
Rock-A-Bye Baby | + More Nursery Rhymes & Kids Songs - ABCkidTV
Просмотров: 73 838 737
Дата: 2018-02-09T08:00:05
Нравится: 177 806
Sweet Dreams + More | Nursery Rhymes & Lullabies | Super Simple Songs
Просмотров: 124 040 236
Дата: 2015-08-08T15:30:00
Нравится: 190 885
4 Hours Soft Relaxing Baby Sleep Music Collection ♥ Brahms Mozart Beethoven Lullabies ♫ Good Night
Просмотров: 819 886
Дата: 2017-12-18T13:15:45
Нравится: 3 205
Five Little Ducks | Little Baby Bum | Nursery Rhymes for Babies | Videos for Kids
Просмотров: 741 928 597
Дата: 2014-10-24T13:56:22
Нравится: 633 647
BRAHMS LULLABY: Lullabies for Babies to go to Sleep | Kids Songs | Baby LULLABY songs go to sleep
Просмотров: 222 871
Дата: 2018-02-10T14:52:09
Нравится: 606
Baby Lullaby and Soothing Sea Waves Sounds ♫❤ Baby Sleep Music ♫❤
Просмотров: 1 001 721
Дата: 2017-02-09T01:55:23
Нравится: 3 917
1 Hour Beethoven Brahms and Mozart Lullaby ♥♥♥ Super Relaxing Bedtime Baby Music ♫♫♫ Sweet Dreams
Просмотров: 2 383 787
Дата: 2016-10-21T22:05:19
Нравится: 10 468
Baby Sleep Songs
Просмотров: 21 083 558
Дата: 2014-07-29T18:38:12
Нравится: 64 203
Mega Lullaby Loop 9 Hours ♥♥♥ Soothing Baby Music Mozart Brahms ♫♫♫ Cute Smiling Baby Video
Просмотров: 169 091
Дата: 2016-01-08T19:11:26
Нравится: 599
Relaxing Mozart for Babies: 3 HOURS Brain Development Lullaby Music, Baby Music go to Sleep
Просмотров: 1 630 098
Дата: 2017-05-23T22:17:25
Нравится: 6 220
Hush Little Baby ♥♥♥ 1 Hour Super Relaxing and Soothing Baby Bedtime Lullaby ♫♫♫ Sweet Dreams Music
Просмотров: 1 822 359
Дата: 2017-03-26T23:02:08
Нравится: 7 479
2 Hours Super Relaxing Baby Music ♥♥♥ Bedtime Lullaby For Sweet Dreams ♫♫ Sleep Music
Просмотров: 4 212 485
Дата: 2016-06-23T00:00:20
Нравится: 16 296
8 Hours Wonderful Orchestral Musicbox Lullaby ♫♫♫ Lullabies for Babies
Просмотров: 477 409
Дата: 2015-04-23T18:58:30
Нравится: 1 379
2 Hours Sweet Relaxing Baby Sleep Music ♥ Soft Bedtime Lullaby For Toddlers ♫ Super Soothing Hushaby
Просмотров: 861 473
Дата: 2017-05-05T23:45:47
Нравится: 2 856
Relaxing Mozart for Babies Brain Development Lullaby, Classical Music for Babies, Mozart Effect
Просмотров: 759 788
Дата: 2017-09-14T21:38:11
Нравится: 3 632
LULLABIES Lullaby Songs To Put A Baby To Sleep Lyrics Baby Lullabies Bedtime Music To Go To Sleep
Просмотров: 2 095 236
Дата: 2017-11-27T06:00:00
Нравится: 6 971
4 Hours Super Relaxing Baby Sleep Music ♥♥ Soft Piano Bedtime Lullabies For Toddlers ♫♫ Sweet Dreams
Просмотров: 517 787
Дата: 2017-05-21T20:30:42
Нравится: 1 588
✰ 3 HOURS ✰ Twinkle Twinkle Little Star ♫ MUSIC BOX ✰ Lullaby for babies to go to sleep
Просмотров: 6 549 046
Дата: 2014-07-09T20:00:37
Нравится: 19 150
Super Relaxing Beethoven Ode To Joy Lullaby Version ♥ Baby Sleep Music ♫ Calming Soothing Hushaby
Просмотров: 153 165
Дата: 2017-09-08T20:31:32
Нравится: 617
Songs To Put A Baby To Sleep Lyrics -Baby Lullaby Lullabies for Bedtime Fisher Price 2 HOURS♥
Просмотров: 31 604 941
Дата: 2015-07-11T18:12:11
Нравится: 74 829
Songs to put a baby to sleep lyrics Baby Lullaby. Lullabies For Bedtime Fisher Price Style 9 Hours
Просмотров: 910 892
Дата: 2018-03-26T11:00:02
Нравится: 3 253
MOZART for BABIES BRAIN DEVELOPMENT Lullaby, Mozart Effect, Sleep Music for Babies
Просмотров: 994 979
Дата: 2018-02-03T12:35:16
Нравится: 4 091
4 Hours Super Relaxing Mozart Lullaby ♥♥♥ Soft Baby Sleep Music ♫♫♫ Twinkle Little Star Hushaby
Просмотров: 321 401
Дата: 2017-05-19T00:01:18
Нравится: 1 148
Super Soft Brahms Lullaby ♥ 1 Hour Calming Bedtime Baby Song ♫ Orchestral Musicbox Hushaby For Kids
Просмотров: 268 647
Дата: 2017-09-02T21:00:19
Нравится: 1 184
Twinkle Twinkle Little Star ♥♥♥ 8 hours Mozart for Babies ♥♥♥ Baby Music ♥♥♥ Baby Lullaby
Просмотров: 478 611
Дата: 2015-04-07T14:20:31
Нравится: 1 799
Super Soothing Piano Lullaby For Babies ♥♥♥ 2 Hours Relaxing Bedtime Sleep Music ♫♫♫ Sweet Dreams
Просмотров: 81 268
Дата: 2017-04-22T21:18:39
Нравится: 318
4 Hours Super Soft Sleep Music ♥♥♥ Soothing Baby Bedtime Lullabies ♫♫♫ Brahms Mozart Beethoven
Просмотров: 552 424
Дата: 2017-05-11T21:41:33
Нравится: 1 877
Super Relaxing Baby Sleep Music ♥♥♥ 3 Hours Soft And Soothing Bedtime Lullaby ♫♫♫ Sweet Dreams
Просмотров: 254 589
Дата: 2017-05-31T18:00:02
Нравится: 1 009
RELAXING MOZART for BABIES Lullaby Mozart Effect Brain Development
Просмотров: 274 931
Дата: 2018-02-07T15:22:17
Нравится: 1 408
Soft Relaxing Baby Sleep Music ♥♥♥ Orchestral Musicbox Bedtime Lullabies ♫♫♫ Soothing Sweet Dreams
Просмотров: 391 903
Дата: 2017-08-21T20:30:00
Нравится: 1 966
Super Relaxing Piano Lullaby ♥ Wonderful Bedtime Baby Sleep Music ♫ Soft And Soothing Sweet Dreams
Просмотров: 756 507
Дата: 2017-07-02T20:19:32
Нравится: 2 417
Relaxing Baby Sleep Music ♥♥♥ Super Soft Bedtime Lullaby For Newborns Toddlers ♫♫♫ Sweet Dreams
Просмотров: 232 559
Дата: 2017-06-26T21:36:51
Нравится: 892
Hush Little Baby Lullaby Collection | Songs for Babies to Sleep by HooplaKidz | 66 Min
Просмотров: 41 411 209
Дата: 2015-04-03T06:35:36
Нравится: 68 400
3 Hours Brahms Mozart Beethoven Baby Music ♥ Super Soothing Bedtime Lullabies ♫ Twinkle Little Star
Просмотров: 270 580
Дата: 2017-03-06T00:49:58
Нравится: 1 092
8 Hours LULLABIES for BABIES: Hush Little Baby, Rock a Bye Baby, Baby Sleep Music
Просмотров: 395 388
Дата: 2017-02-20T15:11:41
Нравится: 1 406
TRES DOUCE BERCEUSE Pour Endormir Bébé Facilement 💛 SOFT LULLABY To Sleep Baby Easily 💛 BABY RELAX
Просмотров: 1 549 349
Дата: 2017-02-24T18:22:02
Нравится: 0
Baby Music Lullabies Lullaby Songs To Put Babies To Sleep Baby Music Toddlers Lullaby Bedtime Sleep
Просмотров: 606 585
Дата: 2017-11-13T23:41:08
Нравится: 1 781
Baby Lullaby and Relaxing River Sound ♫❤ Baby Sleep Music ♫❤
Просмотров: 323 044
Дата: 2017-03-21T23:49:50
Нравится: 1 488
4 Hours Soothing and Relaxing Music ♥♥♥ Wonderful Baby Lullabies ♫♫♫ Mozart Brahms Sleep Music
Просмотров: 253 989
Дата: 2016-02-21T17:00:02
Нравится: 1 044
[HD乾淨無廣告版] 3小時寶寶安靜睡覺音樂/乖巧不吵鬧/ Baby Soothing Deep sleeping music box/BRAIN DEVELOPMENT
Просмотров: 5 906 220
Дата: 2017-03-10T09:30:01
Нравится: 17 429
☆ 8 HOURS ☆ Baby Music to Sleep ♫ Bedtime Lullaby For Sweet Dreams ♫ Relaxing Sleep Music
Просмотров: 789 640
Дата: 2016-04-30T12:57:43
Нравится: 2 762