โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #23.ตอน สิ่งที่ควรจำเป็นเมื่ออยู่ใกล้เขตก่อสร้าง

Просмотров: 327 993
2018.03.07

▼▼▼▼▼▼ Please click on the READ MORE ▼▼▼▼▼▼ Super transforming Robocar rescue team is here to save our neighbors and friends from dangers. There are always accidents and troubles in Broom’s town. But, in the every moment of crisis, there is our super Robocar rescue team to save the cars and people from the dangerous situation. They are Super police car POLI and his team-mate, fire-truck ROY, ambulance AMBER, Helicopter HELLY and operator girl JIN. Through the rescue process of each episode, children get to know the daily safe tips, and the happiness and preciousness when they help others by POLI and his friends of Broom’s town. Connect with Robocar POLI: Visit the Robocar POLI WEBSITE: Like Robocar POLI on FACEBOOK: Follow Robocar POLI on INSTAGRAM: Here we go rescue of you! COPYRIGHT ⓒ ROI VISUAL EBS. Do you guys know the heavy vehicles? On construction sites or anything heavy on the street, heavy vehicles are there to help people. Let’s meet with our friends! We have Max the Truck, Chris the Concrete Truck, Bill the Bulldozer, and Poco the Excavator. They are strong cars, so will help people on the street with anything! ★Watch more strong heavy vehicles: What’s your favorite vehicle? Cars? Buses? Train? What else? You can meet all different cars and buses on Tayo’s YouTube Channel! ★Tayo the Little Bus YouTube Channel: Not only heavy vehicles, we have Little Bus Tayo, Frank the Fire Engine, Pat the Police Car, Alice the Ambulance, Air the Helicopter, and don’t forget the heavy vehicles! They are waiting to meet new friends! Vroom Vroom~ Beep Beep! Tayo and his friends and waiting to go on fun adventures and you’re all invited to join! Let’s hop on the bus together! You can watch many nursery rhymes, story music and more! Amazing music selection is waiting for our little friends! Watch Tayo’s Color Song: More Nursery Rhymes on Tayo Season 4 is coming to town! Vroom Vroom! We bring snack video for you every week! We talk about friendship, buses fun moments and more! Do you have hard time to express your feeling and emotions? Don't be afraid to show your feelings and emotions! Meet the weekly Tayo's Little Theater here! TAYO IS REAL! Watch more episodes of Tayo in Real Life Learning for kids - Children can learn about jobs, good habits, colors, numbers, alphabets, insects, cars, buses and more! Here are the BEST episodes of Tayo the Little Bus Do you know how many character at Tayo and how they became friends? Here are 10 episodes of them: ) Watch "Color Song" With special musical casts, Tayo brought special sing-along series. Kids favorite music show on YouTube is right here. You still haven't watched The Tayo Movie: Mission Ace? Watch more Tayo's Toy Adventure Check out more Tayo Nursery Rhymes on our channel. Watch more nursery rhymes here Tayo's Sing along show is popular music show on YouTube. You can sing along and dance with Tayo's favorite music! Watch more Tayo Sing along show season 2 here You can watch Color Songs, Wheels On The Bus, Five Little Ducks and many other songs just like LittleBabyBum, CVS 3D Rhymes, and ABCkidTV, ChuChuTV Nursery Rhymes & Kids Songs in Tayo YouTube Channel! Do you like PJ Masks from Disney Junior? Tayo is just like PJ Masks stories – come and watch daily lives of our little buses and their adventures! You can always watch Tayo’s Full episodes in English, nursery rhymes; sing along show, music, games and more! It’s surprising and fun and not to mention educational!

Ещё видео

โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #24.ตอน เข็มขัดนิรภัย
Просмотров: 162 939
Дата: 2018-03-07T02:15:52
Нравится: 347
The Strong Heavy Vehicles Song l Sing Along with Tayo l Trucks for kids l Tayo the Little Bus
Просмотров: 24 859 658
Дата: 2016-04-27T07:29:43
Нравится: 22 130
Robocar Poli is fall into the watermelon pond. Rescue Robocar POLI clips.
Просмотров: 187 659
Дата: 2018-08-20T08:01:21
Нравится: 436
끈적끈적 늪에 빠진 중장비 친구들! | 로보카폴리 | 폴리 애니
Просмотров: 845 219
Дата: 2018-04-30T01:45:00
Нравится: 1 470
โคลนเหนียว 🚒 หน่วยลาดตระเวนรถ 🚨 การ์ตูนรถตำรวจและรถดับเพลิงสำหรับเด็ก Truck Cartoons for Kids
Просмотров: 2 791 284
Дата: 2017-09-30T01:00:01
Нравится: 0
Truck X VS Poacher | Robocar POLI Special
Просмотров: 1 530 012
Дата: 2018-06-07T23:00:02
Нравится: 1 489
로보카폴리 상하차 놀이 장난감 Robocar Poli Container Toys
Просмотров: 2 236 665
Дата: 2016-03-26T20:19:02
Нравится: 0
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #22.ตอน อาชญากรบนทางเท้า
Просмотров: 130 889
Дата: 2018-03-07T02:13:56
Нравится: 259
เจ้ารถบรรทุกสปริง 🚚⍟คาร์ล ซุปเปอร์ทรัค l การ์ตูนรถบรรทุกสำหรับเด็ก Truck Animation for Kids in Thai
Просмотров: 2 686 056
Дата: 2017-09-09T01:00:02
Нравится: 0
맥퀸 친구들 탑 쌓기 놀이!! 아슬아슬 무너질까!! 그만 태우라고!! 로보카폴리 이동기지 트럭 꼬마버스타요 친구들
Просмотров: 41 247
Дата: 2018-08-19T07:25:28
Нравится: 72
POLI Game | We should call the rescue team! | for Kids | Robocar POLI
Просмотров: 1 248 152
Дата: 2018-06-29T08:43:04
Нравится: 1 832
Be careful not to roll! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 19 603 656
Дата: 2017-08-05T01:00:01
Нравится: 20 026
Robocar Poli | Best episode (Thai)
Просмотров: 261 646
Дата: 2018-04-16T08:17:08
Нравится: 615
Emotional education | Poli theater | Let's understand our friends.
Просмотров: 224 334
Дата: 2018-03-20T02:57:33
Нравится: 280
🔥Fire safety with Roy | EP26 | Junior Firefighters. | Robocar POLI | Kids animation
Просмотров: 144 979
Дата: 2018-07-29T22:00:00
Нравится: 361
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #25.ตอน โซนปลอดภัยในโรงเรียน
Просмотров: 81 713
Дата: 2018-03-07T02:17:05
Нравится: 186
แทรมโพลีนคาร์ล Trampo Carl ⍟คาร์ล ซุปเปอร์ทรัค l การ์ตูนรถบรรทุกสำหรับเด็ก Truck Animation for Kids
Просмотров: 293 637
Дата: 2017-08-02T07:00:01
Нравится: 0
🔥Fire safety with Roy | EP01 - 13 | Robocar POLI | Kids animation
Просмотров: 4 063 906
Дата: 2018-05-12T00:44:49
Нравится: 4 747
โรโบคาร์ โพลี ตอน ต้นแห่งมิตรภาพ
Просмотров: 9 895
Дата: 2016-09-26T15:49:39
Нравится: 41
Robocar Poli | Un marin part en mer | chansons pour enfants
Просмотров: 585 682
Дата: 2018-03-28T02:00:03
Нравится: 695
AMBER Rescue tool | #03.Note book | Robocar POLI
Просмотров: 7 943 115
Дата: 2016-06-17T08:00:00
Нравится: 4 503
โรโบคาร์โพลี่ ตอนใหม่ ของขวัญ ของมินิ พากย์ไทย HD
Просмотров: 594 476
Дата: 2016-08-30T08:47:41
Нравится: 1 241
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #26.ตอน การทดสอบความปลอดภัยทางจราจร
Просмотров: 143 039
Дата: 2018-03-07T02:17:47
Нравится: 289
Emotional education | Poli theater | What Rescue can we do!
Просмотров: 267 896
Дата: 2018-04-23T23:00:03
Нравится: 349
Robocar POLI Animation Song Special Collections | Robocar POLI Special clips
Просмотров: 2 704 550
Дата: 2017-10-07T23:00:01
Нравится: 2 846
Safety education | Poli theater | You shouldn't be following a stranger.
Просмотров: 322 226
Дата: 2018-05-09T23:00:00
Нравится: 409
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #11.ตอน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
Просмотров: 179 136
Дата: 2018-03-07T02:12:52
Нравится: 351
Robocar Poli | Best episodes (English) (60min) | Kids animation
Просмотров: 3 226 104
Дата: 2018-03-30T03:30:01
Нравится: 4 721
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #12.ตอน แผนที่ปลอดภัย
Просмотров: 108 364
Дата: 2018-03-07T02:55:58
Нравится: 211
Broomstown's Harbour Team l Robocar POLI Special
Просмотров: 105 088
Дата: 2018-06-20T02:30:01
Нравится: 154
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #13.ตอน อย่าเล่นในลานจอดรถ
Просмотров: 143 622
Дата: 2018-03-07T02:03:31
Нравится: 289
Safety education | Poli theater | You can't get into the lungs.
Просмотров: 244 361
Дата: 2018-05-16T23:00:01
Нравится: 298
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #14.ตอน อย่าเล่นในลานจอดรถ
Просмотров: 344 215
Дата: 2018-03-07T02:04:50
Нравится: 630
Safety education | Poli theater | Guys! Calm down!
Просмотров: 448 728
Дата: 2018-05-02T23:00:08
Нравится: 620
POLI Game | How do we fix the rescue team? | for Kids | Robocar POLI
Просмотров: 52 874
Дата: 2018-08-07T22:00:01
Нравится: 94
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #15.ตอน ขับขี่อย่างปลอดภัย
Просмотров: 152 474
Дата: 2018-03-07T02:54:21
Нравится: 314
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #17.ตอน ขณะเดินอย่ามัวมองทางอื่น
Просмотров: 122 075
Дата: 2018-03-07T02:18:53
Нравится: 218
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #18.ตอน ปั่นจักรยานปลอดภัย
Просмотров: 218 247
Дата: 2018-03-07T02:09:00
Нравится: 387
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #19.ตอน กฎความปลอดภัยในวันหิมะตก
Просмотров: 522 769
Дата: 2018-03-07T02:09:59
Нравится: 852
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #20.ตอน อย่าวิ่งระหว่างรถ
Просмотров: 173 724
Дата: 2018-03-07T02:11:01
Нравится: 304
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #21.ตอน ขับขี่ปลอดภัยโดยคุณพ่อ
Просмотров: 137 004
Дата: 2018-03-07T02:11:48
Нравится: 259
ทอม เจ้ารถลาก 🚗 อุบัติเหตุการแข่งรถ l การ์ตูนรถยนต์และรถบรรทุกพ่วงสำหรับเด็ก Truck Cartoon
Просмотров: 71 828
Дата: 2018-05-16T00:00:00
Нравится: 176
Transforming Amber | Robocar Poli Special Clips
Просмотров: 55 323
Дата: 2018-03-09T09:10:16
Нравится: 63
หน่วยลาดตระเวนรถ 🚒 ตอนพิเศษ ดิ อเวนเจอร์ - อเวนเจอร์ช่วยเจอร์มี่ 🚒 หน่วยลาดตระเวนรถ
Просмотров: 1 279 219
Дата: 2018-05-05T00:00:02
Нравится: 2 236
โรโบคาร์ โพลี พากย์ไทย ตอน ต้นแห่งมิตรภาพ
Просмотров: 263 986
Дата: 2016-08-30T08:47:46
Нравится: 941
Help me! Rescue Team! | Robocar Poli Games
Просмотров: 797 509
Дата: 2018-04-04T07:42:19
Нравится: 811
เกมส์เด็ก การ์ตูน แพนด้าน้อย แข่งรถ เพิ่มทักษะเด็กดูเพลิน | ฺBaby Panda games for kids
Просмотров: 126 411
Дата: 2018-02-23T08:43:20
Нравится: 0
ทอม เจ้ารถลาก 🚗 เจอร์รี่ เจ้ารถแข่ง l การ์ตูนรถยนต์และรถบรรทุกพ่วงสำหรับเด็ก Truck Cartoon
Просмотров: 96 428
Дата: 2018-04-18T00:00:00
Нравится: 196
หน่วยลาดตระเวนรถ 🚒 เซอร์ไพรส์ ปาร์ตี้วันเกิดของแฟรงค์ 🚨 การ์ตูนรถตำรวจและรถดับเพลิงสำหรับเด็ก
Просмотров: 82 951
Дата: 2018-07-20T22:00:01
Нравится: 209
💡NEW💡 Don't forget! | POLI Friends | Robocar POLI
Просмотров: 33 321
Дата: 2018-08-09T22:00:05
Нравится: 83