เพลงโมสาร์ทคนท้อง เพลงเพื่อการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์, เพลงโมสาร์ทคนท้อง 6,7,8 เดือน full

Просмотров: 1 141 770

1 Hour of the best pregnancy music: classical music for babies in the womb. Some of the best relaxing piano music for unborn and newborn babies brain development and pregnant women by Mozart with soothing water sounds. Thank you so much for watching this video by Relax your Baby channel. I hope you enjoy it and don't forget to share it and Subscribe: ) Music: "Sonata No. 16 C major (Sonata facile), KV 545, II. Andante - Mozart" by Bernd Krueger (piano-midi. de) Licensed under Creative Commons: CC BY-SA 3. 0. Lullabies Lullaby For Babies To Go To Sleep-Baby Songs Sleep Music-Baby Sleeping Songs Bedtime Songs Download here What Are Lullabies? A Lullaby is a baby sleeping song for babies to go to sleep. Baby songs and baby sleep music comes in all styles which are written to help baby sleep. We have baby lullabies for babies to go to sleep in traditional, classical and piano baby lullaby music which make soothing, calming and relaxing baby sleeping songs for bedtime. We have Mozart songs to put babies to sleep as well as Beethoven Chopin and Pachelbel classical lalabye baby songs. Baby white noise for babies is also very effective at soothing a crying baby to sleep. SONGS TO PUT A BABY TO SLEEP Lyrics Baby Lullaby Lullabies For Bedtime To Go To Sleep Music On Best Baby Lullabies Channel we have great baby music to put babies to sleep. The best music to put a baby to sleep, are gentle, soothing, relaxing lullabies. We also have many kinds of good songs to put a baby to sleep, and soft music for baby to sleep in a variety of styles such as classical and Mozart. Try our soft music to put baby to sleep. Music for baby to sleep, from Best baby Lullabies just for you and your baby to relax and sleep well at bedtime. Links for Best Baby Lullabies ♥ Songs To Put A Baby To Sleep Lyrics-Baby Lullaby Lullabies for Bedtime Fisher Price 2 HOURS Baby Music Classical Songs to Put Baby, Toddlers and Children To Sleep At Bedtime Baby Music Songs With Cloud and Moon Flight Videos To Put Infants, Kids and Babies To Sleep Why Not Try These Soothing Baby Lullabies and Songs? * Best Baby Lullabies for Babies Collections and relaxing music for babies to sleep at bedtime. * Relaxing Baby Lullaby Music Send Babies To Sleep Relaxation Bedtime Music by Brahms. * Baby Lullaby. - Lullabies For Bedtime Fisher Price Style * Baby Music Songs TO PUT A BABIES TO SLEEP LYRICS LULLABY LULLABIES Baa Baa Black Sheep * Relaxation Soothing Music Songs For Babies 1 Hour Long Helps Baby Relax & Fall Asleep FAST! * 4 HOURS Relaxing Baby Lullaby Music Send Babies To Sleep Relaxation Bedtime Music by Brahms. * Songs to put a baby to sleep lyrics - Baby Lullaby. - Lullabies For Bedtime Fisher Price Style Songs To Put A Baby To Sleep Lyrics-Baby Lullaby Lullabies for Bedtime Fisher Price 2 HOURS Subscribe HERE and visit for FREE downloads and tips about baby sleep. Our Best Baby Lullabies Playlists Here Moon Flight Videos With Baby Sleep Music Lullabies for Babies and Children to Sleep Nature Sounds Videos With Rain Sounds, Nature Sounds and Soothing Baby Music for Baby and Toddlers to Sleep - Soothing 15 Minute Videos of Lullabies for Babies and Children to Go To Sleep Fast! Happy Christmas Videos, Songs and Music for Baby, Toddlers and Children Christmas Songs and Music for Baby Toddlers on Youtube Relaxing Classical Music Lullabies for Baby, Toddlers, Kids 5 Hour Lullaby Music for Bedtime Lullabies To Put a Baby To Sleep Fisher Price Babies Lullabies in Music Box Sound Lullabies and Songs to Sing to Yout Baby at Bedtime and Naptime Longer 2 Hour Soothing Baby Music Lullabies to Sleep. Visit Our Website for FREE DOWNLOADS of Mp3's MP4's videos and helpful e-books Dowmload Baby Lullaby Videos From Best Baby Lullabies.

Ещё видео

โมสาร์ท พัฒนาสมอง,เพลงกล่อมลูกในครรภ์,เพลงโมสาร์ทก่อนนอน เปิดสําหรับคนท้อง 5
Просмотров: 670 386
Дата: 2017-10-07T06:32:15
Нравится: 2 450
Pregnancy Music Mozart ♫ Classical Music for Babies Brain Development ♫ Unborn Baby Music
Просмотров: 2 585 749
Дата: 2016-03-30T15:07:21
Нравится: 9 489
เพลงกล่อมลูก ฉลาด แรกเกิด ทุกวัย เสริมการนอน และความจำที่ดีขึ้น 4
Просмотров: 1 359 463
Дата: 2017-09-13T05:32:51
Нравится: 4 677
Lullabies Lullaby For Babies To Go To Sleep--Baby Songs Sleep Music-Baby Sleeping Songs Bedtime Song
Просмотров: 10 523 743
Дата: 2018-01-01T12:00:00
Нравится: 29 751
เพลงกล่อมเด็กนอนที่ยอดเยี่ยมเพื่อลูกรักนอนหลับอย่างสบาย Best Lullaby to good mood
Просмотров: 678 464
Дата: 2017-09-19T01:52:33
Нравится: 2 759
ดนตรีกล่อมเด็ก Mozart (โมสาร์ท) เพื่อพัฒนาการสมองเด็กที่ดี
Просмотров: 5 446 891
Дата: 2014-11-05T11:43:52
Нравится: 14 801
เพลงกล่อมเด็ก ฉลาด แรกเกิด - ทุกวัย หลับปุ๋ยภายใน 10 นาที เสริมพัฒนาการที่ดี | Baby song sleep 2 H
Просмотров: 382 692
Дата: 2018-05-22T04:40:48
Нравится: 1 925
BABY MOZART Best of Mozart Baby Sleep and Bedtime Music by Baby Relax Channel
Просмотров: 22 638 244
Дата: 2014-06-10T19:31:07
Нравится: 66 486
เพลงโมสาร์ทคนท้อง 3 6 เดือน | เพลงสําหรับคนท้อง 3 6 เดือน | เพลงกล่อมลูก ฉลาด แรกเกิด
Просмотров: 484 275
Дата: 2017-09-18T08:54:42
Нравится: 1 833
4 Hours Super Relaxing Baby Music ♥♥ Most Soothing Bedtime Lullaby No. 9 ♫♫ Cute Smiling Baby Asleep
Просмотров: 3 122 070
Дата: 2017-11-29T13:00:04
Нравится: 8 318
เพลงสำหรับการนอนหลับ - การนอนหลับลึก - เพลงผ่อนคลาย - เพลงกล่อมลูก 7 ชั่วโมงของการนอนหลับ
Просмотров: 465 287
Дата: 2017-10-12T09:31:33
Нравится: 1 647
Music fo baby sleep เพลงพัฒนาสมองทารกในครรภ์ โมสาร์ท พัฒนาสมอง
Просмотров: 208 361
Дата: 2017-12-27T06:06:43
Нравится: 866
โมสาร์ทที่ยอดเยียมที่สุดช่วยให้ลูกรักนอนหลับอย่างรวดเร็ว The Best Mozart To Put A Baby
Просмотров: 337 593
Дата: 2018-02-09T02:24:34
Нравится: 1 562
เพลงโมสาร์ทก่อนนอน เปิดสําหรับคนท้อง เพื่อพัฒนาการสมองเด็กที่ดี ♫ กล่อม เด็ก
Просмотров: 17 109
Дата: 2018-01-05T10:09:23
Нравится: 0
ดนตรีกล่อมเด็กนอนหลับ 3 ชั่วโมง ลูกชอบมากค่ะ​ เวลาฟังจะนิ่ง​ และนอนหลับดีมากค่ะ
Просмотров: 137 134
Дата: 2018-03-29T07:44:55
Нравится: 622
ดนตรีกล่อมเด็กนอนหลับ 4 ชั่วโมง เพลงพัฒนาสมองทารกในครรภ์ เพลงกล่อมนอน
Просмотров: 485 898
Дата: 2017-09-29T01:28:28
Нравится: 1 660
2 Hours Super Relaxing Baby Music ♥♥♥ Bedtime Lullaby For Sweet Dreams ♫♫♫ Sleep Music
Просмотров: 34 317 816
Дата: 2016-07-18T23:11:44
Нравится: 113 030
เพลงกล่อมลูก ฉลาด แรกเกิด - ทุกวัย เสริมการนอน และความจำที่ดีขึ้น 6
Просмотров: 2 062 011
Дата: 2017-09-27T02:29:02
Нравится: 7 376
เพลงโมสาร์ทพัฒนาสมอง เพลงคนท้อง หลับดีคะ อารมภ์ดีด้วยคะ ให้ตัวน้อยฟัง สงสัยตัวน้อยชอบค่ะ
Просмотров: 82 542
Дата: 2018-06-02T12:00:07
Нравится: 415
best sleep music for baby เพลงกล่อมเด็๋ก เพลงไพเราะฟังเบาๆสำหรับเด็กๆ ผู้ใหญ่ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายดี
Просмотров: 129 399
Дата: 2018-01-18T12:04:52
Нравится: 678
โมสาร์ท พัฒนาสมองทารก ♫♫ โมสาร์ท พัฒนาสมอง เพลงโมสาร์ทพัฒนาสมอง เพลงกล่อมเด็กทารก 6 ชั่วโมง
Просмотров: 66 935
Дата: 2018-04-14T04:21:12
Нравится: 0
best sleep music โมสาร์ท พัฒนาสมอง เพลงกล่อมลูกในครรภ์ เพลงโมสาร์ทก่อนนอน เปิดสําหรับคนท้อง 11
Просмотров: 66 847
Дата: 2018-01-04T03:00:04
Нравится: 323
ดนตรีกล่อมเด็กนอนหลับปุ๋ยภายใน 10 นาที เสริมความจำที่ดี ฉลาด เติบโตสมวัย | Baby song sleep 2 H
Просмотров: 789 761
Дата: 2018-02-14T02:49:17
Нравится: 2 907
เพลงโมสาร์ทที่ยอดเยี่ยม ช่วยพัฒนาการสมองเด็กอย่างดีเลิศ MOZART FOR BABIES BRAIN DEVELOPMENT
Просмотров: 305 736
Дата: 2018-04-10T23:43:34
Нравится: 1 369
พัฒนาสมองกล่อมลูกน้อยนอนหลับยาว 1 ชั่วโมง
Просмотров: 1 363 946
Дата: 2016-02-22T01:21:12
Нравится: 4 079
Lullaby Mozart for Babies: 3 Hours Brain Development Lullaby, Sleep Music for Babies, Mozart Effect
Просмотров: 7 577 108
Дата: 2017-10-22T19:58:40
Нравится: 28 080
โมสาร์ท พัฒนาสมอง แรกเกิด ชอบๆเพลิยดีมากคะ ลูกสาวก็นอนหลับสนิทเลยจร้า
Просмотров: 348 424
Дата: 2017-12-29T12:08:56
Нравится: 1 686
โมสาร์ท พัฒนาสมอง เพลงโมสาร์ทสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งท้อง, เพลงเพื่อการพัฒนาสมองของลูกในครรภ์
Просмотров: 154 377
Дата: 2018-04-02T06:15:58
Нравится: 701
เพลงโมสาร์ทพัฒนาสมอง เปิดเพลงให้ลูกในท้องฟัง โมสาท 2 ชม
Просмотров: 93 616
Дата: 2018-05-28T04:00:06
Нравится: 480
best sleep music โมสาร์ท พัฒนาสมอง เพลงโมสาร์ทพัฒนาสมอง เพลงกล่อมเด็กทารก 6 ชั่วโมง 2
Просмотров: 317 834
Дата: 2017-12-16T07:05:26
Нравится: 1 116
โมสาร์ท พัฒนาสมอง เพลงกล่อมลูกในครรภ์,เพลงโมสาร์ทก่อนนอน เปิดสําหรับคนท้อง 8
Просмотров: 179 630
Дата: 2017-12-23T10:32:29
Нравится: 846
❀❀โมสาร์ท พัฒนาสมองทารก ❀❀ โมสาร์ท พัฒนาสมอง เพลงโมสาร์ทพัฒนาสมอง เพลงกล่อมเด็กทารก 6 ชั่วโมง
Просмотров: 19 000
Дата: 2018-05-18T08:14:13
Нравится: 0
เพลงโมสาร์ทก่อนนอน เปิดสําหรับคนท้อง 2017
Просмотров: 335 438
Дата: 2017-03-27T10:46:42
Нравится: 1 301
หลับปุ๋ยภายใน10นาทีเลยคะ เพลงกล่อมเด็๋ก เพลงกล่อมนอน โมสาร์ท พัฒนาสมอง แรกเกิด
Просмотров: 5 138 962
Дата: 2017-12-19T11:07:49
Нравится: 19 027
เพลงกล่อมลูก ฉลาด แรกเกิด ทุกวัย เสริมการนอน และความจำที่ดีขึ้น 2017
Просмотров: 5 003 344
Дата: 2017-05-10T06:16:23
Нравится: 13 567
โมสาร์ท พัฒนาสมอง 35 สัปดาห์แล้ว ฟังเพลงนี้ทีไรทำให้รู้สึกสบาย ผ่อนคลายมากเลยค่ะ
Просмотров: 20 578
Дата: 2018-07-13T03:00:03
Нравится: 86
เพลงโมสาร์ทก่อนนอน เปิดสําหรับคนท้อง เพื่อพัฒนาการสมองเด็กที่ดี 2
Просмотров: 234 347
Дата: 2017-05-06T06:06:53
Нравится: 878
โมสาร์ท พัฒนาสมอง เพลงคนท้อง เพลงกล่อมลูกในครรภ์ เพราะดี ฟังแล้วผ่อนคลาย
Просмотров: 49 396
Дата: 2018-05-08T12:00:09
Нравится: 200
โมสาร์ท พัฒนาสมอง เพลงโมสาร์ทสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งท้อง, เพลงคนท้อง
Просмотров: 55 327
Дата: 2018-05-13T12:00:00
Нравится: 224
เพลงโมสาร์ทพัฒนาสมองลูกในครรภ์ เพลงนอนที่ดีที่สุดสำหรับทารก
Просмотров: 49 505
Дата: 2018-07-30T12:00:06
Нравится: 291
Sweet dream baby - Music for baby sleep - lullaby 5 hours - best lullaby
Просмотров: 645 475
Дата: 2017-12-23T06:30:46
Нравится: 2 659
💕Wonderful Lullaby & Best baby Lullaby Relaxing Kids songs ♫เพลงกล่อมเด็กเสริมความฉลาด อารมณ์ดี 2H
Просмотров: 271 744
Дата: 2017-06-25T13:08:34
Нравится: 889
ดนตรีกล่อมเด็ก นอนหลับเร็ว หลับปุ๋ย เสริมความจำที่ดี ฉลาด เติบโตสมวัย | Baby song sleep 6 H
Просмотров: 32 085
Дата: 2018-05-03T08:25:39
Нравится: 0
เพลงกล่อมลูกที่ยอดเยี่ยม ฉลาด แรกเกิด - ทุกวัย เสริมพัฒนาการ IQ , EQ | Best Baby Lullabies
Просмотров: 246 671
Дата: 2017-09-13T02:03:10
Нравится: 1 044
เพลงกล่อมเด็ก กล่อมนอน กล่อมลูก เพิ่มความฉลาด อารมณ์ดี Lullabies To Put A Baby To Sleep 2H
Просмотров: 76 490
Дата: 2017-11-02T22:52:25
Нравится: 360
lullaby 3 hours โมสาร์ท พัฒนาสมอง เพลงกล่อมลูกในครรภ์ เพลงโมสาร์ทก่อนนอน เปิดสําหรับคนท้อง 15
Просмотров: 49 464
Дата: 2018-03-15T02:24:54
Нравится: 206
เพลงดี ๆ เพื่อคุณแม่และลูกน้อย | Canon in D major Lullaby Music Box
Просмотров: 161 336
Дата: 2016-07-18T01:39:56
Нравится: 782