โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #10.ตอน อันตรายในความมืด

Просмотров: 2 517 924
2017.04.13

▼▼▼▼▼▼ Please click on the READ MORE ▼▼▼▼▼▼ Super transforming Robocar rescue team is here to save our neighbors and friends from dangers. There are always accidents and troubles in Broom’s town. But, in the every moment of crisis, there is our super Robocar rescue team to save the cars and people from the dangerous situation. They are Super police car POLI and his team-mate, fire-truck ROY, ambulance AMBER, Helicopter HELLY and operator girl JIN. Through the rescue process of each episode, children get to know the daily safe tips, and the happiness and preciousness when they help others by POLI and his friends of Broom’s town. Connect with Robocar POLI: Visit the Robocar POLI WEBSITE: Like Robocar POLI on FACEBOOK: Follow Robocar POLI on INSTAGRAM: Here we go rescue of you! COPYRIGHT ⓒ ROI VISUAL EBS.

The rescue squad came for a reoport that ghost showed up last night. They relieved the friends frightened and set up camouflage covers. And they wait for the ghost. [PAPER POLI] AUTO PLAY (English): [종이종이 폴리] 연속보기 (한국어): ▼▼▼▼▼▼ Please click on the READ MORE ▼▼▼▼▼▼ Super transforming Robocar rescue team is here to save our neighbors and friends from dangers. There are always accidents and troubles in Broom’s town. But, in the every moment of crisis, there is our super Robocar rescue team to save the cars and people from the dangerous situation. They are Super police car POLI and his team-mate, fire-truck ROY, ambulance AMBER, Helicopter HELLY and operator girl JIN. Through the rescue process of each episode, children get to know the daily safe tips, and the happiness and preciousness when they help others by POLI and his friends of Broom’s town. Connect with Robocar POLI: Visit the Robocar POLI WEBSITE: Like Robocar POLI on FACEBOOK: Follow Robocar POLI on INSTAGRAM: Here we go rescue of you! COPYRIGHT ⓒ ROI VISUAL EBS.

Ещё видео

โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #11.ตอน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
Просмотров: 218 254
Дата: 2018-03-07T02:12:52
Нравится: 474
41.Not a dream! School B’s nightmare!! | Paper POLI [PETOZ] | Robocar Poli Special
Просмотров: 8 178 534
Дата: 2017-12-29T09:00:02
Нравится: 10 579
Робокар Поли - Приключение друзей - Поспешишь всех насмешишь (мультфильм 7 в Full HD)
Просмотров: 7 672 393
Дата: 2015-01-20T10:01:33
Нравится: 5 953
37.누가 농장을 엉망으로 만든 거야?! 거대한 멧돼지의 습격! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 385 797
Дата: 2017-12-01T08:00:02
Нравится: 403
Truck X VS Poacher | Robocar POLI Special
Просмотров: 2 040 210
Дата: 2018-06-07T23:00:02
Нравится: 1 854
33.엠버의 노트북 : 정전 대소동! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 7 156 422
Дата: 2017-09-29T08:00:03
Нравится: 7 472
Be careful not to roll! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 21 762 493
Дата: 2017-08-05T01:00:01
Нравится: 21 824
Attack of flies?! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 1 960 924
Дата: 2017-07-15T01:00:00
Нравится: 1 877
04.Color Song | Robocar Poli Educational Nursery Rhymes
Просмотров: 2 548 874
Дата: 2017-03-26T03:00:08
Нравится: 2 219
38.사슴이 사라졌다? 밀렵꾼 포처의 등장! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 3 030 095
Дата: 2017-12-08T08:00:00
Нравится: 3 571
Transformed into clay♥ Micky became so soft! | Friends of Robocar POLI | Gony’s Claytown
Просмотров: 1 439 120
Дата: 2017-10-30T09:00:01
Нравится: 1 167
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #09.ตอน ปั่นจักรยานอย่างปลอดภัย
Просмотров: 1 813 649
Дата: 2017-04-13T08:00:00
Нравится: 2 153
🔥Fire safety with Roy | EP01 - 13 | Robocar POLI | Kids animation
Просмотров: 5 063 075
Дата: 2018-05-12T00:44:49
Нравится: 5 599
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #12.ตอน แผนที่ปลอดภัย
Просмотров: 134 215
Дата: 2018-03-07T02:55:58
Нравится: 277
01.Four little cars | Robocar Poli Educational Nursery Rhymes
Просмотров: 20 223 809
Дата: 2017-03-05T03:00:00
Нравится: 21 811
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #13.ตอน อย่าเล่นในลานจอดรถ
Просмотров: 192 889
Дата: 2018-03-07T02:03:31
Нравится: 412
What is this sound? | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 12 038 402
Дата: 2018-02-04T01:00:02
Нравится: 16 992
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #14.ตอน อย่าเล่นในลานจอดรถ
Просмотров: 497 867
Дата: 2018-03-07T02:04:50
Нравится: 968
Robocar Poli MOVIE | I can do it! | 60min
Просмотров: 1 029 622
Дата: 2018-07-08T03:00:02
Нравится: 1 336
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #15.ตอน ขับขี่อย่างปลอดภัย
Просмотров: 209 844
Дата: 2018-03-07T02:54:21
Нравится: 452
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #16.ตอน อย่าเดินวกกลับเมื่อข้ามถนน
Просмотров: 249 393
Дата: 2018-03-07T02:07:11
Нравится: 674
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #17.ตอน ขณะเดินอย่ามัวมองทางอื่น
Просмотров: 180 870
Дата: 2018-03-07T02:18:53
Нравится: 416
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #18.ตอน ปั่นจักรยานปลอดภัย
Просмотров: 369 623
Дата: 2018-03-07T02:09:00
Нравится: 727
32.위험한 작전 : 번개를 막아라!! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 1 933 344
Дата: 2017-09-22T08:00:01
Нравится: 1 902
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #19.ตอน กฎความปลอดภัยในวันหิมะตก
Просмотров: 766 151
Дата: 2018-03-07T02:09:59
Нравится: 1 283
I need your help! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 166 978
Дата: 2017-09-17T02:00:00
Нравится: 193
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #21.ตอน ขับขี่ปลอดภัยโดยคุณพ่อ
Просмотров: 197 366
Дата: 2018-03-07T02:11:48
Нравится: 426
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #22.ตอน อาชญากรบนทางเท้า
Просмотров: 189 515
Дата: 2018-03-07T02:13:56
Нравится: 416
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #23.ตอน สิ่งที่ควรจำเป็นเมื่ออยู่ใกล้เขตก่อสร้าง
Просмотров: 435 984
Дата: 2018-03-07T02:14:55
Нравится: 888
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #24.ตอน เข็มขัดนิรภัย
Просмотров: 257 496
Дата: 2018-03-07T02:15:52
Нравится: 554
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #26.ตอน การทดสอบความปลอดภัยทางจราจร
Просмотров: 212 996
Дата: 2018-03-07T02:17:47
Нравится: 467
How do you get it out of cement? | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 6 342 452
Дата: 2017-09-03T02:00:01
Нравится: 6 540
Robocar Poli | Best episode (Thai)
Просмотров: 382 690
Дата: 2018-04-16T08:17:08
Нравится: 971
I'm tired of the weight of a big rock! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 218 490
Дата: 2017-08-19T01:00:00
Нравится: 210