โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #08.ตอน เล่นลูกบอลให้ปลอดภัย

Просмотров: 2 648 239
2017.04.06

🚜Tayo the strong heavy vehicles collection 🎞The Tayo Movie Mission Ace is ranked as one of the best kids’ movie on YouTube! 🚌🚌🚌🚌Tayo season 4 episodes in English Tayo songs and nursery rhymes for children from Tayo the Little Bus Learn colors with Tayo the Little Bus 🚌🚌🚌Tayo season 3 episodes in English Meet Tayo’s Car Friends. There are about 100 car characters! 🚌🚌Tayo season 2 episodes in English Meet Tayo in Real Life – Tayo bus episodes on the street! 🚌Tayo season 1 episodes in English Learning about jobs, good habits, colors, numbers, alphabets, insects, cars, buses and more with Tayo the Little Bus 🎤🎤Tayo musical learning song series – Tayo Sing Along Show season 2 in English Tayo Toy Adventure is exciting stories of Tayo about monsters, insects, spiders, space adventures, attacks and more! 🎤Tayo musical learning song series – Tayo Sing Along Show season 1 in English Tayo the Little Bus has more than 100 episodes in English, Spanish, Turkish, Russian, Chinese, German and Korean! Here’s the official channels of them. 🇺🇸 🇪🇦 🇹🇷 🇷🇺 🇨🇳 🇩🇪 🇰🇷 English 🇺🇸 Spanish 🇪🇦 Turkish 🇹🇷 Russian 🇷🇺 Chinese 🇨🇳 German 🇩🇪 Korean 🇰🇷 German 🇩🇪.

‘사슴이 사라졌다? 밀렵꾼 포처의 등장! ’ 하이라이트! 즐겁게 감상하세요~ ▼▼▼▼▼▼ 더보기 버튼 꼭 클릭해주세요 ▼▼▼▼▼▼ 위험에 빠진 친구들을 구하러 여기 슈퍼 변신 로보카 구조대가 왔다! 정의로운 리더 경찰차 폴리, 용감하고 의리 넘치는 소방차 로이, 상냥하고 똑똑한 구급차 엠버, 재치만점 헬리콥터 헬리, 그리고 괴짜발명소녀 오퍼레이터 진. 이들은 위기에 빠진 친구들에게 도움이 필요할 때면 언제든지 나타나 환상적인 팀웍과 지혜를 모아 친구들을 구조한다. 아이들은 로보카 구조대의 구조과정을 보면서 일상생활에서의 안전수칙을 배우게 되고, 누군가에게 도움을 줄때 느끼게 되는 행복과 이웃과 함께 어울어져 살아가는 소중함이 무엇인지 깨닫게 될 것이다. 매주 금요일 유튜브 로보카폴리 TV 채널에서 새로운 영상을 만나세요! 로보카폴리와 더욱 가까워지고 싶다면! [로보카폴리 공식 웹사이트] ▶[로보카폴리 공식 페이스북] ▶[로보카폴리 공식 인스타그램] ▶ Here we go rescue of you! COPYRIGHT ⓒ ROI VISUAL EBS.

Ещё видео

โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #09.ตอน ปั่นจักรยานอย่างปลอดภัย
Просмотров: 1 806 584
Дата: 2017-04-13T08:00:00
Нравится: 2 139
[Tayo's Sing Along Show 1] #04 The Strong Heavy Vehicles l Tayo the Little Bus
Просмотров: 1 577 913
Дата: 2018-08-12T23:00:03
Нравится: 2 967
조심해 얘들아! 밀렵꾼 포처의 공격! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 3 677 203
Дата: 2018-04-14T07:00:05
Нравится: 4 813
Робокар Поли - Приключение друзей - История с цементом (мультфильм 3 в Full HD)
Просмотров: 7 447 943
Дата: 2015-01-04T13:10:17
Нравится: 5 263
Daily education | Poli theater | We have to clean up by ourselves.
Просмотров: 27 024
Дата: 2018-10-15T05:00:00
Нравится: 81
41.Not a dream! School B’s nightmare!! | Paper POLI [PETOZ] | Robocar Poli Special
Просмотров: 8 098 855
Дата: 2017-12-29T09:00:02
Нравится: 10 489
Робокар Поли - мультики про машинки - Правила дорожного движения - Папин рассказ о машинах
Просмотров: 19 373 590
Дата: 2015-08-10T10:19:13
Нравится: 14 751
깊은 우물 속, 리프티를 구하자! | 어린이 구조놀이 | 로보카폴리 게임
Просмотров: 2 669 380
Дата: 2017-12-10T03:00:01
Нравится: 3 091
Truck X VS Poacher | Robocar POLI Special
Просмотров: 2 000 591
Дата: 2018-06-07T23:00:02
Нравится: 1 829
Easy, I'm here! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 4 738 264
Дата: 2018-02-10T01:00:06
Нравится: 6 524
Safety education | Poli theater | Don't go anywhere dangerous.
Просмотров: 3 081 040
Дата: 2018-03-27T06:30:00
Нравится: 4 360
Be careful not to roll! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 21 602 745
Дата: 2017-08-05T01:00:01
Нравится: 21 717
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #07.ตอน กฎบนท้องถนน
Просмотров: 4 600 523
Дата: 2017-04-06T08:00:01
Нравится: 6 164
School B turned white? | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 2 204 659
Дата: 2018-03-03T01:00:01
Нравится: 2 403
38.사슴이 사라졌다? 밀렵꾼 포처의 등장! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 3 027 264
Дата: 2017-12-08T08:00:00
Нравится: 3 570
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #10.ตอน อันตรายในความมืด
Просмотров: 2 511 176
Дата: 2017-04-13T08:00:00
Нравится: 3 376
Transformed into clay♥ Micky became so soft! | Friends of Robocar POLI | Gony’s Claytown
Просмотров: 1 435 255
Дата: 2017-10-30T09:00:01
Нравится: 1 166
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #11.ตอน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
Просмотров: 213 876
Дата: 2018-03-07T02:12:52
Нравится: 455
🔥Fire safety with Roy | EP01 - 13 | Robocar POLI | Kids animation
Просмотров: 5 007 931
Дата: 2018-05-12T00:44:49
Нравится: 5 557
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #12.ตอน แผนที่ปลอดภัย
Просмотров: 131 009
Дата: 2018-03-07T02:55:58
Нравится: 272
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #13.ตอน อย่าเล่นในลานจอดรถ
Просмотров: 188 267
Дата: 2018-03-07T02:03:31
Нравится: 405
What is this sound? | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 11 832 383
Дата: 2018-02-04T01:00:02
Нравится: 16 696
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #14.ตอน อย่าเล่นในลานจอดรถ
Просмотров: 487 771
Дата: 2018-03-07T02:04:50
Нравится: 944
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #15.ตอน ขับขี่อย่างปลอดภัย
Просмотров: 204 909
Дата: 2018-03-07T02:54:21
Нравится: 436
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #16.ตอน อย่าเดินวกกลับเมื่อข้ามถนน
Просмотров: 238 667
Дата: 2018-03-07T02:07:11
Нравится: 649
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #17.ตอน ขณะเดินอย่ามัวมองทางอื่น
Просмотров: 174 822
Дата: 2018-03-07T02:18:53
Нравится: 401
33.엠버의 노트북 : 정전 대소동! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 7 106 836
Дата: 2017-09-29T08:00:03
Нравится: 7 403
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #18.ตอน ปั่นจักรยานปลอดภัย
Просмотров: 353 068
Дата: 2018-03-07T02:09:00
Нравится: 697
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #19.ตอน กฎความปลอดภัยในวันหิมะตก
Просмотров: 745 722
Дата: 2018-03-07T02:09:59
Нравится: 1 249
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #20.ตอน อย่าวิ่งระหว่างรถ
Просмотров: 249 326
Дата: 2018-03-07T02:11:01
Нравится: 469
The ground suddenly shakes! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 1 307 313
Дата: 2017-08-06T01:00:00
Нравится: 1 399
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #21.ตอน ขับขี่ปลอดภัยโดยคุณพ่อ
Просмотров: 191 742
Дата: 2018-03-07T02:11:48
Нравится: 412
AMBER Rescue tool | #03.Note book | Robocar POLI
Просмотров: 8 338 755
Дата: 2016-06-17T08:00:00
Нравится: 4 849
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #22.ตอน อาชญากรบนทางเท้า
Просмотров: 183 238
Дата: 2018-03-07T02:13:56
Нравится: 402
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #23.ตอน สิ่งที่ควรจำเป็นเมื่ออยู่ใกล้เขตก่อสร้าง
Просмотров: 427 570
Дата: 2018-03-07T02:14:55
Нравится: 868
How do you get it out of cement? | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 6 316 706
Дата: 2017-09-03T02:00:01
Нравится: 6 532
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #24.ตอน เข็มขัดนิรภัย
Просмотров: 247 504
Дата: 2018-03-07T02:15:52
Нравится: 535
01.Four little cars | Robocar Poli Educational Nursery Rhymes
Просмотров: 20 141 171
Дата: 2017-03-05T03:00:00
Нравится: 21 725
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #26.ตอน การทดสอบความปลอดภัยทางจราจร
Просмотров: 205 162
Дата: 2018-03-07T02:17:47
Нравится: 442
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #01.ตอน ข้ามถนนผิดกฏจราจร อันตรายนะ
Просмотров: 3 673 783
Дата: 2017-03-16T08:00:00
Нравится: 5 294
I'll break the concrete with a drill! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 515 719
Дата: 2017-12-03T01:00:04
Нравится: 430
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #02.ตอน ข้ามถนนอย่างไรให้ปลอดภัย
Просмотров: 1 075 314
Дата: 2017-03-16T08:00:03
Нравится: 1 550
Robocar Poli | Best episode (Thai)
Просмотров: 371 052
Дата: 2018-04-16T08:17:08
Нравится: 929