โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #01.ตอน ข้ามถนนผิดกฏจราจร อันตรายนะ

Просмотров: 3 700 782
2017.03.16

[Trafficsafety with Poli]is produced for social contribution to educate children the traffic safety Brooms town is covered with snow. Kevin, Doogi and Susie are having fun playing in the snow; Snow fights and making snowman, and even naming the snowman! As the weather becomes warmer, the snowman starts to melt down. Kids all rush to the snowman, in an effort to move the snowman to colder area. While Kids are running, a run-away truck from icy road is about to run them over! *Recommend Playlist ●[Robocar Poli][Season1] Korean Playlist(English caption) ●[Trafficsafety with Poli] Korean Playlist ●[Trafficsafety with Poli] English Playlist ●[Trafficsafety with Poli] Chinese Playlist *ROI Official channel ● [ROI TV] ● [Trafficsafety with Poli] *Robocar Poli EBS offical site COPYRIGHT ⓒ ROI VISUAL EBS.

Let's play with Cars and Robocar Poli car toys candy dispenser and surprise eggs with car toys play Enjoy and subscribe, thanks - ToyPudding. 저런~ 리프티가 깊은 우물에 빠져버렸어요! ‘으아~ 너무 깜깜해. 누가 나 좀 살려줘요~! ' 로보카폴리 구조놀이 다운로드! ▼▼▼▼▼▼ 더보기 버튼 꼭 클릭해주세요 ▼▼▼▼▼ 위험에 빠진 친구들을 구하러 여기 슈퍼 변신 로보카 구조대가 왔다! 정의로운 리더 경찰차 폴리, 용감하고 의리 넘치는 소방차 로이, 상냥하고 똑똑한 구급차 엠버, 재치만점 헬리콥터 헬리, 그리고 괴짜발명소녀 오퍼레이터 진. 이들은 위기에 빠진 친구들에게 도움이 필요할 때면 언제든지 나타나 환상적인 팀웍과 지혜를 모아 친구들을 구조한다. 아이들은 로보카 구조대의 구조과정을 보면서 일상생활에서의 안전수칙을 배우게 되고, 누군가에게 도움을 줄때 느끼게 되는 행복과 이웃과 함께 어울어져 살아가는 소중함이 무엇인지 깨닫게 될 것이다. 매주 금요일 유튜브 로보카폴리 TV 채널에서 새로운 영상을 만나세요! 로보카폴리와 더욱 가까워지고 싶다면! [로보카폴리 공식 웹사이트] ▶[로보카폴리 공식 페이스북] ▶[로보카폴리 공식 인스타그램] ▶ Here we go rescue of you! COPYRIGHT ⓒ ROI VISUAL EBS.

Ещё видео

โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #02.ตอน ข้ามถนนอย่างไรให้ปลอดภัย
Просмотров: 1 084 604
Дата: 2017-03-16T08:00:03
Нравится: 1 564
Trafficsafety with Poli | #19.Snowy day safety rules
Просмотров: 2 235 007
Дата: 2014-04-24T03:06:31
Нравится: 1 824
Cars and Poli car toys candy dispenser surprise eggs toys play
Просмотров: 6 808 874
Дата: 2017-09-29T10:29:29
Нравится: 10 708
깊은 우물 속, 리프티를 구하자! | 어린이 구조놀이 | 로보카폴리 게임
Просмотров: 2 690 487
Дата: 2017-12-10T03:00:01
Нравится: 3 114
Truck X VS Poacher | Robocar POLI Special
Просмотров: 2 040 210
Дата: 2018-06-07T23:00:02
Нравится: 1 854
고장난 소방차 로이, 우리가 고쳐줄게! | 어린이 정비놀이 | 로보카폴리 게임
Просмотров: 1 658 756
Дата: 2017-12-22T10:00:06
Нравится: 1 551
Safety education | Poli theater | You shouldn't be following a stranger.
Просмотров: 437 753
Дата: 2018-05-09T23:00:00
Нравится: 532
41.Not a dream! School B’s nightmare!! | Paper POLI [PETOZ] | Robocar Poli Special
Просмотров: 8 178 534
Дата: 2017-12-29T09:00:02
Нравится: 10 579
26.고양이 구출 대작전! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 2 569 509
Дата: 2017-05-26T08:00:00
Нравится: 2 413
What? Who is hanging? | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 1 587 814
Дата: 2017-09-09T02:00:03
Нравится: 1 559
Робокар Поли - мультики про машинки - Новые серии! - Суматошная рыбалка
Просмотров: 3 857 537
Дата: 2016-09-22T08:51:26
Нравится: 3 452
Be careful not to roll! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 21 762 493
Дата: 2017-08-05T01:00:01
Нравится: 21 824
33.엠버의 노트북 : 정전 대소동! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 7 156 422
Дата: 2017-09-29T08:00:03
Нравится: 7 472
How did he get stuck between the two trees? | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 193 397
Дата: 2018-01-14T01:00:01
Нравится: 260
🔥Fire safety with Roy | EP01 - 13 | Robocar POLI | Kids animation
Просмотров: 5 063 075
Дата: 2018-05-12T00:44:49
Нравится: 5 599
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #03.ตอน ความปลอดภัยของรถโรงเรียน
Просмотров: 1 107 928
Дата: 2017-03-23T08:00:03
Нравится: 1 663
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #04.ตอน ถนนในซอย
Просмотров: 684 895
Дата: 2017-03-23T08:00:03
Нравится: 929
Amber's Best rescue tool | Robocar POLI Special clips
Просмотров: 2 182 630
Дата: 2017-10-04T06:00:00
Нравится: 1 868
32.위험한 작전 : 번개를 막아라!! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 1 933 344
Дата: 2017-09-22T08:00:01
Нравится: 1 902
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #06.ตอน อันตรายในวันฝนตก
Просмотров: 805 797
Дата: 2017-03-30T08:00:03
Нравится: 1 028
Robocar Poli | Best episodes (English) (60min) | Kids animation
Просмотров: 3 766 223
Дата: 2018-03-30T03:30:01
Нравится: 5 406
Safety education | Poli theater | Guys! Calm down!
Просмотров: 710 421
Дата: 2018-05-02T23:00:08
Нравится: 888
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #07.ตอน กฎบนท้องถนน
Просмотров: 4 629 941
Дата: 2017-04-06T08:00:01
Нравится: 6 217
Habit play for Kids | 20min | Robocar Poli Game
Просмотров: 1 503 826
Дата: 2018-04-07T09:30:02
Нравится: 1 844
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #08.ตอน เล่นลูกบอลให้ปลอดภัย
Просмотров: 2 661 357
Дата: 2017-04-06T08:00:00
Нравится: 3 408
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #10.ตอน อันตรายในความมืด
Просмотров: 2 517 924
Дата: 2017-04-13T08:00:00
Нравится: 3 382
We keep Amber! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 4 574 072
Дата: 2017-08-27T01:00:00
Нравится: 4 931
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #11.ตอน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
Просмотров: 218 254
Дата: 2018-03-07T02:12:52
Нравится: 474
The ground suddenly shakes! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 1 311 345
Дата: 2017-08-06T01:00:00
Нравится: 1 401
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #13.ตอน อย่าเล่นในลานจอดรถ
Просмотров: 192 889
Дата: 2018-03-07T02:03:31
Нравится: 412