โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #01.ตอน ข้ามถนนผิดกฏจราจร อันตรายนะ

Просмотров: 3 415 241
2017.03.16

▼▼▼▼▼▼ 더보기 버튼 꼭 클릭해주세요 ▼▼▼▼▼▼ 위험에 빠진 친구들을 구하러 여기 슈퍼 변신 로보카 구조대가 왔다! 정의로운 리더 경찰차 폴리, 용감하고 의리 넘치는 소방차 로이, 상냥하고 똑똑한 구급차 엠버, 재치만점 헬리콥터 헬리, 그리고 괴짜발명소녀 오퍼레이터 진. 이들은 위기에 빠진 친구들에게 도움이 필요할 때면 언제든지 나타나 환상적인 팀웍과 지혜를 모아 친구들을 구조한다. 아이들은 로보카 구조대의 구조과정을 보면서 일상생활에서의 안전수칙을 배우게 되고, 누군가에게 도움을 줄때 느끼게 되는 행복과 이웃과 함께 어울어져 살아가는 소중함이 무엇인지 깨닫게 될 것이다. 매주 금요일 유튜브 로보카폴리 TV 채널에서 새로운 영상을 만나세요! 로보카폴리와 더욱 가까워지고 싶다면! [로보카폴리 공식 웹사이트] ▶[로보카폴리 공식 페이스북] ▶[로보카폴리 공식 인스타그램] ▶ Here we go rescue of you.

Ещё видео

โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #02.ตอน ข้ามถนนอย่างไรให้ปลอดภัย
Просмотров: 970 449
Дата: 2017-03-16T08:00:03
Нравится: 1 321
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #03.ตอน ความปลอดภัยของรถโรงเรียน
Просмотров: 1 035 675
Дата: 2017-03-23T08:00:03
Нравится: 1 504
구조대 색칠하기 | 로보카폴리 클립
Просмотров: 25 914 161
Дата: 2016-10-08T04:00:01
Нравится: 25 625
41.Not a dream! School B’s nightmare!! | Paper POLI [PETOZ] | Robocar Poli Special
Просмотров: 6 608 392
Дата: 2017-12-29T09:00:02
Нравится: 8 759
Robocar Poli new friends, Trino, Camp, Lifty are dangerous! Mobile Headquarter! Go! - DuDuPopTOY
Просмотров: 2 361 106
Дата: 2018-03-28T08:00:01
Нравится: 3 723
Go Go Super Wings, Poli Town is Under Attack by Monster Bugs
Просмотров: 52 486 018
Дата: 2017-01-13T08:16:04
Нравится: 72 553
Habit play for Kids | 20min | Robocar Poli Game
Просмотров: 944 238
Дата: 2018-04-07T09:30:02
Нравится: 1 230
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #11.ตอน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
Просмотров: 177 125
Дата: 2018-03-07T02:12:52
Нравится: 344
🔥Fire safety with Roy | EP01 - 13 | Robocar POLI | Kids animation
Просмотров: 4 000 551
Дата: 2018-05-12T00:44:49
Нравится: 4 665
Робокар Поли - Приключение друзей - Поспешишь всех насмешишь (мультфильм 7 в Full HD)
Просмотров: 7 414 199
Дата: 2015-01-20T10:01:33
Нравится: 5 659
제7화 가족이 함께 타는 차에서는
Просмотров: 25 475 814
Дата: 2014-04-16T17:24:42
Нравится: 32 493
ทอม เจ้ารถลาก กับเจ้ารถเครน ในคาร์ซิตี้ l การ์ตูนรถยนตร์ และการ์ตูนก่อสร้าง สำหรับเด็ก
Просмотров: 1 262 213
Дата: 2017-05-03T07:00:01
Нравится: 0
Trafficsafety with Poli | #19.Snowy day safety rules
Просмотров: 2 002 709
Дата: 2014-04-24T03:06:31
Нравится: 1 577
BABY ALEX AND LILY 🥐 Learn How to Make Breakfast | Educational Cartoons
Просмотров: 70 651
Дата: 2018-08-17T13:30:02
Нравится: 292
Robocar Poli | Best episode (Thai)
Просмотров: 256 694
Дата: 2018-04-16T08:17:08
Нравится: 604
Robocar POLI Animation Song Special Collections | Robocar POLI Special clips
Просмотров: 2 642 272
Дата: 2017-10-07T23:00:01
Нравится: 2 762
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #13.ตอน อย่าเล่นในลานจอดรถ
Просмотров: 141 511
Дата: 2018-03-07T02:03:31
Нравится: 284
Search every nook and cranny! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 7 270 210
Дата: 2018-01-06T01:00:01
Нравится: 12 011
โคลนเหนียว 🚒 หน่วยลาดตระเวนรถ 🚨 การ์ตูนรถตำรวจและรถดับเพลิงสำหรับเด็ก Truck Cartoons for Kids
Просмотров: 2 783 502
Дата: 2017-09-30T01:00:01
Нравится: 0
38.사슴이 사라졌다? 밀렵꾼 포처의 등장! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 2 870 468
Дата: 2017-12-08T08:00:00
Нравится: 3 458
โรโบคาร์ โพลี พากย์ไทย ตอน มิ๊คกี้ ชักจะโกธรแล้วนะ
Просмотров: 816 112
Дата: 2016-08-30T08:47:43
Нравится: 1 838
Robocar Poli | Best episodes (English) (60min) | Kids animation
Просмотров: 3 197 152
Дата: 2018-03-30T03:30:01
Нравится: 4 691
Where is it? | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 1 037 905
Дата: 2017-12-31T01:00:10
Нравится: 1 241
26.고양이 구출 대작전! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 2 445 129
Дата: 2017-05-26T08:00:00
Нравится: 2 292
#Special compilation 8 - Poli got bigger Relay | Paper POLI [PETOZ] | Robocar Poli Special
Просмотров: 1 260 785
Дата: 2017-04-19T08:00:04
Нравится: 1 349
Be careful not to roll! | Robocar Poli Rescue Clips
Просмотров: 19 512 105
Дата: 2017-08-05T01:00:01
Нравится: 19 917
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #14.ตอน อย่าเล่นในลานจอดรถ
Просмотров: 338 556
Дата: 2018-03-07T02:04:50
Нравится: 623
32.위험한 작전 : 번개를 막아라!! | 종이종이 폴리 [PETOZ] | 로보카폴리 스페셜
Просмотров: 1 766 420
Дата: 2017-09-22T08:00:01
Нравится: 1 748
โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ | #15.ตอน ขับขี่อย่างปลอดภัย
Просмотров: 150 228
Дата: 2018-03-07T02:54:21
Нравится: 302
Safety education | Poli theater | Guys! Calm down!
Просмотров: 436 005
Дата: 2018-05-02T23:00:08
Нравится: 605